Bưu điện văn hóa xã Đại Dực

  • Mã bưu điện: 205670
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Dực
  • Địa chỉ: Bản Khe Lục, Xã Đại Dực, Huyện Tiên Yên
  • Điện thoại: 02033745546