Địa chỉ bưu điện tại Cô Tô, Quảng Ninh

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Cô Tô thuộc tỉnh Quảng Ninh: Bưu điện Cô Tô, Bưu điện văn hóa xã Thanh Lân, Bưu điện văn hóa xã Đồng Tiến, Bưu cục khai thác cấp 2 Cô Tô, Bưu cục văn phòng BĐH Cô Tô

Bưu điện Cô Tô

 • Mã bưu điện: 205500
 • Bưu cục: Bưu điện Cô Tô
 • Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô
 • Điện thoại: 02033889213

Bưu điện văn hóa xã Thanh Lân

 • Mã bưu điện: 205540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Lân
 • Địa chỉ: Thôn 2 Khu Kinh Tế 3, Xã Thanh Lân, Huyện Cô Tô
 • Điện thoại: 02033889206

Bưu điện văn hóa xã Đồng Tiến

 • Mã bưu điện: 205520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Hải Tiến, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô
 • Điện thoại: 02033889202

Bưu cục khai thác cấp 2 Cô Tô

 • Mã bưu điện: 205550
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Cô Tô
 • Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô
 • Điện thoại: 02033889213

Bưu cục văn phòng BĐH Cô Tô

 • Mã bưu điện: 205516
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Cô Tô
 • Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô
 • Điện thoại: