Bưu điện Ba Chẽ

  • Mã bưu điện: 205900
  • Bưu cục: Bưu điện Ba Chẽ
  • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ
  • Điện thoại: 02033888214