Bưu điện Vân Đồn

  • Mã bưu điện: 205300
  • Bưu cục: Bưu điện Vân Đồn
  • Địa chỉ: Khu 4 Tổ 1, Thị Trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn
  • Điện thoại: 02033874503