Bưu điện văn hóa xã Hải Lạng

  • Mã bưu điện: 205794
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Lạng
  • Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Hải Lạng, Huyện Tiên Yên
  • Điện thoại: 02033743294