Bưu điện khai thác cấp 2 Đầm Hà

  • Mã bưu điện: 206430
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Đầm Hà
  • Địa chỉ: Khu phố Lê Lương, Thị Trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà
  • Điện thoại: 02033880280