Bưu điện văn phòng BĐH Đầm Hà

  • Mã bưu điện: 206442
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Đầm Hà
  • Địa chỉ: Khu phố Lê Lương, Thị Trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà
  • Điện thoại: