Hòm thư Công cộng Phong Hải

  • Mã bưu điện: 207779
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phong Hải
  • Địa chỉ: Thôn 1nam Cầu, Xã Phong Hải, Thị xã Quảng Yên
  • Điện thoại: