Bưu điện văn hóa xã Hà Lâu

  • Mã bưu điện: 205750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Lâu
  • Địa chỉ: Bản Bắc Lù, Xã Hà Lâu, Huyện Tiên Yên
  • Điện thoại: 02033876760