Hòm thư Công cộng Minh Thành

  • Mã bưu điện: 207657
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Minh Thành
  • Địa chỉ: Đường Biểu Nghi Cây Số 11, Xã Minh Thành, Thị xã Quảng Yên
  • Điện thoại: