Bưu điện văn hóa xã Ngọc Vừng

  • Mã bưu điện: 205440
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Vừng
  • Địa chỉ: Thôn Bình Minh, Xã Ngọc Vừng, Huyện Vân Đồn
  • Điện thoại: 02033995357