Bưu điện KHL Hạ Long

  • Mã bưu điện: 201310
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Hạ Long
  • Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: 02033620675