Bưu điện văn hóa xã Đường Hoa

  • Mã bưu điện: 206700
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đường Hoa
  • Địa chỉ: Thôn 9 Đội 6, Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà
  • Điện thoại: 02033879412