Bưu điện Phong Cốc

  • Mã bưu điện: 207750
  • Bưu cục: Bưu điện Phong Cốc
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phong Cốc, Thị xã Quảng Yên
  • Điện thoại: 02033680734