Bưu điện văn phòng BĐTP Hạ Long

  • Mã bưu điện: 202325
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTP Hạ Long
  • Địa chỉ: Sô´539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: