Hòm thư Công cộng Hùng Thắng

  • Mã bưu điện: 202909
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hùng Thắng
  • Địa chỉ: Đường Khu 1 Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: