Bưu điện văn hóa xã Tràng An

  • Mã bưu điện: 208930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tràng An
  • Địa chỉ: Thôn Thượng 2, Xã Tràng An, Huyện Đông Triều
  • Điện thoại: 02033870926