Bưu điện KHL – Uông Bí

  • Mã bưu điện: 208009
  • Bưu cục: Bưu điện KHL – Uông Bí
  • Địa chỉ: Sô´395, Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí
  • Điện thoại: 02033661222