Hòm thư Công cộng Hồng Hải

  • Mã bưu điện: 203054
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hồng Hải
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: