Hòm thư Công cộng Hà Phong

  • Mã bưu điện: 201617
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hà Phong
  • Địa chỉ: Khu 1, Phường Hà Phong, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: