Bưu điện văn hóa xã Hoa Cương

  • Mã bưu điện: 206600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoa Cương
  • Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà
  • Điện thoại: 02033764675