Bưu điện văn phòng BĐTX Đông Triều

  • Mã bưu điện: 208637
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTX Đông Triều
  • Địa chỉ: Đường Trần Nhân Tông Khu 3, Thị Trấn Đông Triều, Huyện Đông Triều
  • Điện thoại: