Hòm thư Công cộng Hải Hoà

  • Mã bưu điện: 207112
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hải Hoà
  • Địa chỉ: Khu 1, Phường Hải Hoà, Thành Phố Móng Cái
  • Điện thoại: