Bưu điện Cọc 6

  • Mã bưu điện: 203800
  • Bưu cục: Bưu điện Cọc 6
  • Địa chỉ: Tổ 123, Cụm 8, Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả
  • Điện thoại: 02033865100