Bưu điện văn hóa xã Húc Động

  • Mã bưu điện: 206110
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Húc Động
  • Địa chỉ: Thôn Nà Ếch, Xã Húc Động, Huyện Bình Liêu
  • Điện thoại: 02033878039