Bưu điện Hà Lầm

  • Mã bưu điện: 201830
  • Bưu cục: Bưu điện Hà Lầm
  • Địa chỉ: Tổ 2, Khu 4, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: 02033612046