Hòm thư Công cộng Hà An

  • Mã bưu điện: 207590
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hà An
  • Địa chỉ: Thôn 3b, Xã Hà An, Thị xã Quảng Yên
  • Điện thoại: 3873851