Hòm thư Công cộng Cộng Hoà

  • Mã bưu điện: 207557
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cộng Hoà
  • Địa chỉ: Thôn Hưng Hòa, Xã Cộng Hoà, Thị xã Quảng Yên
  • Điện thoại: