Bưu điện văn hóa xã Đồn Đạc

  • Mã bưu điện: 206060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồn Đạc
  • Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ
  • Điện thoại: 02033888430