VNPOST Hạ Long, Quảng Ninh

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Hạ Long, Quảng Ninh cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Hạ Long, Quảng Ninh. Bưu điện Hòn Gai, Bưu điện Cột 5, Bưu điện Quảng Ninh, Bưu điện HCC QUẢNG NINH, Bưu điện Hà Tu, Bưu điện Hà Lầm, Bưu điện Hà Khánh, Bưu điện Cao Xanh, Bưu điện KHL Hạ Long, Bưu điện Kênh Đồng, Bưu điện Bãi Cháy, Bưu điện Cái Dăm, Bưu điện Đồng Đăng, Bưu điện văn hóa xã Việt Hưng, Bưu điện văn hóa xã Tuần Châu, Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Quảng Ninh, Hòm thư Công cộng Hà Trung, Hòm thư Công cộng Cao Thắng, Hòm thư Công cộng Yết Kiêu, Hòm thư Công cộng Trần Hưng Đạo, Hòm thư Công cộng Hồng Hải, Hòm thư Công cộng Hòn Gai, Hòm thư Công cộng Hà Phong, Hòm thư Công cộng Hà Khẩu, Hòm thư Công cộng Hùng Thắng, Hòm thư Công cộng Tuần Châu, Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Ninh, Bưu cục văn phòng BĐTP Hạ Long, Bưu cục văn phòng TT Khai thác Vận chuyển

Bưu điện Hòn Gai

 • Mã bưu điện: 200000
 • Bưu cục: Bưu điện Hòn Gai
 • Địa chỉ: Sô´539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại: 02033829948

Bưu điện Cột 5

 • Mã bưu điện: 201130
 • Bưu cục: Bưu điện Cột 5
 • Địa chỉ: Tổ 60c, Khu 5a, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại: 02033835815

Bưu điện Quảng Ninh

 • Mã bưu điện: 200900
 • Bưu cục: Bưu điện Quảng Ninh
 • Địa chỉ: Sô´539, Tổ 60c, Khu 5a, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại: 0912471224

Bưu điện HCC QUẢNG NINH

 • Mã bưu điện: 201320
 • Bưu cục: Bưu điện HCC QUẢNG NINH
 • Địa chỉ: Tổ 51, Khu 5b, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại: 02033835816

Bưu điện Hà Tu

 • Mã bưu điện: 201350
 • Bưu cục: Bưu điện Hà Tu
 • Địa chỉ: Tổ 46a, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại: 02033830028

Bưu điện Hà Lầm

 • Mã bưu điện: 201830
 • Bưu cục: Bưu điện Hà Lầm
 • Địa chỉ: Tổ 2, Khu 4, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại: 02033612046

Bưu điện Hà Khánh

 • Mã bưu điện: 202150
 • Bưu cục: Bưu điện Hà Khánh
 • Địa chỉ: Tổ 24, Khu 3, Phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại: 020333657588

Bưu điện Cao Xanh

 • Mã bưu điện: 202098
 • Bưu cục: Bưu điện Cao Xanh
 • Địa chỉ: Sô´247, Đường Cao Xanh, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại: 02033823098

Bưu điện KHL Hạ Long

 • Mã bưu điện: 201310
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Hạ Long
 • Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại: 02033620675

Bưu điện Kênh Đồng

 • Mã bưu điện: 202620
 • Bưu cục: Bưu điện Kênh Đồng
 • Địa chỉ: Tổ 1a, Khu 3b, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại: 02033845272

Bưu điện Bãi Cháy

 • Mã bưu điện: 202400
 • Bưu cục: Bưu điện Bãi Cháy
 • Địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại: 02033846203

Bưu điện Cái Dăm

 • Mã bưu điện: 202599
 • Bưu cục: Bưu điện Cái Dăm
 • Địa chỉ: Sô´364, Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại: 0976587380

Bưu điện Đồng Đăng

 • Mã bưu điện: 202940
 • Bưu cục: Bưu điện Đồng Đăng
 • Địa chỉ: Khu 11, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại: 02033694630

Bưu điện văn hóa xã Việt Hưng

 • Mã bưu điện: 202941
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Việt Hưng
 • Địa chỉ: Khu Vạn Yên, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại: 3859160

Bưu điện văn hóa xã Tuần Châu

 • Mã bưu điện: 202910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tuần Châu
 • Địa chỉ: Tổ 14, Khu 3 Xóm Cát, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại: 3842125

Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Quảng Ninh

 • Mã bưu điện: 200100
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Quảng Ninh
 • Địa chỉ: Sô´539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại: 02033825285

Hòm thư Công cộng Hà Trung

 • Mã bưu điện: 202016
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hà Trung
 • Địa chỉ: Khu 1, Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Cao Thắng

 • Mã bưu điện: 201804
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cao Thắng
 • Địa chỉ: Đường Cao Thắng, Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Yết Kiêu

 • Mã bưu điện: 203009
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Yết Kiêu
 • Địa chỉ: Tổ 44b, Khu 6, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Trần Hưng Đạo

 • Mã bưu điện: 202188
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trần Hưng Đạo
 • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Hồng Hải

 • Mã bưu điện: 203054
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hồng Hải
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Hòn Gai

 • Mã bưu điện: 202388
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hòn Gai
 • Địa chỉ: Đường Ba Đèo Khu 1, Phường Hòn Gai, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Hà Phong

 • Mã bưu điện: 201617
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hà Phong
 • Địa chỉ: Khu 1, Phường Hà Phong, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Hà Khẩu

 • Mã bưu điện: 202851
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hà Khẩu
 • Địa chỉ: Đường Khu 1 Hà Khẩu, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Hùng Thắng

 • Mã bưu điện: 202909
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hùng Thắng
 • Địa chỉ: Đường Khu 1 Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Tuần Châu

 • Mã bưu điện: 202934
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tuần Châu
 • Địa chỉ: Khu Du Lịch Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Ninh

 • Mã bưu điện: 202330
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Ninh
 • Địa chỉ: Sô´539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐTP Hạ Long

 • Mã bưu điện: 202325
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTP Hạ Long
 • Địa chỉ: Sô´539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng TT Khai thác Vận chuyển

 • Mã bưu điện: 202326
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng TT Khai thác Vận chuyển
 • Địa chỉ: Sô´539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long
 • Điện thoại: