Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Quảng Yên

Danh sách 21 địa chỉ Bưu điện ở Quảng Yên, Quảng Ninh: Bưu điện Quảng Yên, Bưu điện Cây Số 11, Bưu điện Phong Cốc, Bưu điện văn hóa xã Tiền An, Bưu điện văn hóa xã Hoàng Tân, Bưu điện văn hóa xã Sông Khoai, Bưu điện văn hóa xã Hiệp Hòa, Bưu điện văn hóa xã Cẩm La, Bưu điện văn hóa xã Liên Hòa, Bưu điện văn hóa xã Liên Vị, Bưu điện văn hóa xã Tiền Phong, Bưu cục khai thác cấp 2 Quảng Yên, Hòm thư Công cộng Tân An, Hòm thư Công cộng Cộng Hoà, Hòm thư Công cộng Minh Thành, Hòm thư Công cộng Yên Giang, Hòm thư Công cộng Nam Hoà, Hòm thư Công cộng Phong Hải, Hòm thư Công cộng Hà An, Hòm thư Công cộng Yên Hải, Bưu cục văn phòng BĐTX Quảng Yên

Bưu điện Quảng Yên

 • Mã bưu điện: 207500
 • Bưu cục: Bưu điện Quảng Yên
 • Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, Thị Trấn Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại: 02033875204

Bưu điện Cây Số 11

 • Mã bưu điện: 207620
 • Bưu cục: Bưu điện Cây Số 11
 • Địa chỉ: Thôn Tân Mai 2, Xã Đông Mai, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại: 02033873238

Bưu điện Phong Cốc

 • Mã bưu điện: 207750
 • Bưu cục: Bưu điện Phong Cốc
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phong Cốc, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại: 02033680734

Bưu điện văn hóa xã Tiền An

 • Mã bưu điện: 207560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiền An
 • Địa chỉ: Xóm Đình, Xã Tiền An, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại: 02033681483

Bưu điện văn hóa xã Hoàng Tân

 • Mã bưu điện: 207610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Tân
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại: 02033873925

Bưu điện văn hóa xã Sông Khoai

 • Mã bưu điện: 207680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Khoai
 • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại: 02033681002

Bưu điện văn hóa xã Hiệp Hòa

 • Mã bưu điện: 207660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiệp Hòa
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hiệp Hoà, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại: 02033681001

Bưu điện văn hóa xã Cẩm La

 • Mã bưu điện: 207760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm La
 • Địa chỉ: Xóm Cẩm Thành, Xã Cẩm La, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại: 02033680960

Bưu điện văn hóa xã Liên Hòa

 • Mã bưu điện: 207780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Quỳnh Biểu, Xã Liên Hoà, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại: 02033875943

Bưu điện văn hóa xã Liên Vị

 • Mã bưu điện: 207790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Vị
 • Địa chỉ: Thôn Vị Khê, Xã Liên Vị, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại: 02033875937

Bưu điện văn hóa xã Tiền Phong

 • Mã bưu điện: 207810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiền Phong
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại: 02033875992

Bưu cục khai thác cấp 2 Quảng Yên

 • Mã bưu điện: 207820
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Quảng Yên
 • Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, Thị Trấn Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại: 02033875204

Hòm thư Công cộng Tân An

 • Mã bưu điện: 207586
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tân An
 • Địa chỉ: Thôn Thống Nhất 1, Xã Tân An, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Cộng Hoà

 • Mã bưu điện: 207557
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cộng Hoà
 • Địa chỉ: Thôn Hưng Hòa, Xã Cộng Hoà, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Minh Thành

 • Mã bưu điện: 207657
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Minh Thành
 • Địa chỉ: Đường Biểu Nghi Cây Số 11, Xã Minh Thành, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Yên Giang

 • Mã bưu điện: 207718
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Yên Giang
 • Địa chỉ: Xóm 1, Xã Yên Giang, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Nam Hoà

 • Mã bưu điện: 207726
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nam Hoà
 • Địa chỉ: Thôn Hưng Học, Xã Nam Hoà, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Phong Hải

 • Mã bưu điện: 207779
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phong Hải
 • Địa chỉ: Thôn 1nam Cầu, Xã Phong Hải, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Hà An

 • Mã bưu điện: 207590
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hà An
 • Địa chỉ: Thôn 3b, Xã Hà An, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại: 3873851

Hòm thư Công cộng Yên Hải

 • Mã bưu điện: 207741
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Yên Hải
 • Địa chỉ: Thôn Hải Yến, Xã Yên Hải, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐTX Quảng Yên

 • Mã bưu điện: 207534
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTX Quảng Yên
 • Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, Thị Trấn Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên
 • Điện thoại: