Bưu điện Quảng Yên

  • Mã bưu điện: 207500
  • Bưu cục: Bưu điện Quảng Yên
  • Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, Thị Trấn Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên
  • Điện thoại: 02033875204