Hòm thư Công cộng Cẩm Thuỷ

  • Mã bưu điện: 204767
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cẩm Thuỷ
  • Địa chỉ: Cụm Đập Nước Tân Lập I, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả
  • Điện thoại: