Bưu điện Vàng Danh

  • Mã bưu điện: 208220
  • Bưu cục: Bưu điện Vàng Danh
  • Địa chỉ: Tổ 12a1, Cụm 4, Phường Vàng Danh, Thành phố Uông Bí
  • Điện thoại: 0912225616