Bưu điện Hà Khánh

  • Mã bưu điện: 202150
  • Bưu cục: Bưu điện Hà Khánh
  • Địa chỉ: Tổ 24, Khu 3, Phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: 020333657588