Bưu điện Cây Số 11

  • Mã bưu điện: 207620
  • Bưu cục: Bưu điện Cây Số 11
  • Địa chỉ: Thôn Tân Mai 2, Xã Đông Mai, Thị xã Quảng Yên
  • Điện thoại: 02033873238