Bưu điện văn hóa xã Tiến Tới

  • Mã bưu điện: 206720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiến Tới
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tiến Tới, Huyện Hải Hà
  • Điện thoại: 02033879054