Bưu điện văn hóa xã Cái Chiên

  • Mã bưu điện: 206730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cái Chiên
  • Địa chỉ: Thôn 2 Cái Chiên, Xã Cái Chiên, Huyện Hải Hà
  • Điện thoại: 02033879409