Bưu điện văn phòng BĐTP Cẩm Phả

  • Mã bưu điện: 203318
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTP Cẩm Phả
  • Địa chỉ: Sô´375, Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả
  • Điện thoại: