Bưu điện HCC QUẢNG NINH

  • Mã bưu điện: 201320
  • Bưu cục: Bưu điện HCC QUẢNG NINH
  • Địa chỉ: Tổ 51, Khu 5b, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: 02033835816