Bưu điện khai thác cấp 2 Móng Cái

  • Mã bưu điện: 207070
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Móng Cái
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Hùng Vương, Phường Hoà Lạc, Thành Phố Móng Cái
  • Điện thoại: 02033881101