Bưu điện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Ba Chẽ trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Ba Chẽ. Bưu điện Ba Chẽ, Bưu điện văn hóa xã Nam Sơn, Bưu điện văn hóa xã Thanh Sơn, Bưu điện văn hóa xã Thanh Lâm, Bưu điện văn hóa xã Đạp Thanh, Bưu điện văn hóa xã Lương Mông, Bưu điện văn hóa xã Minh Cầm, Bưu điện văn hóa xã Đồn Đạc, Bưu cục khai thác cấp 2 Ba Chẽ, Bưu cục văn phòng BĐH Ba Chẽ

Bưu điện Ba Chẽ

 • Mã bưu điện: 205900
 • Bưu cục: Bưu điện Ba Chẽ
 • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ
 • Điện thoại: 02033888214

Bưu điện văn hóa xã Nam Sơn

 • Mã bưu điện: 205960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Nam Hả Kinh, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ
 • Điện thoại: 02033888433

Bưu điện văn hóa xã Thanh Sơn

 • Mã bưu điện: 205980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Khe Lọng Ngoài, Xã Thanh Sơn, Huyện Ba Chẽ
 • Điện thoại: 02033888566

Bưu điện văn hóa xã Thanh Lâm

 • Mã bưu điện: 206000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Khe Nháng, Xã Thanh Lâm, Huyện Ba Chẽ
 • Điện thoại: 02033888302

Bưu điện văn hóa xã Đạp Thanh

 • Mã bưu điện: 206020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đạp Thanh
 • Địa chỉ: Thôn Bắc Xa, Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ
 • Điện thoại: 02033888000

Bưu điện văn hóa xã Lương Mông

 • Mã bưu điện: 206040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Mông
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Giảng A, Xã Lương Mông, Huyện Ba Chẽ
 • Điện thoại: 099433001

Bưu điện văn hóa xã Minh Cầm

 • Mã bưu điện: 206050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Cầm
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Tán, Xã Minh Cầm, Huyện Ba Chẽ
 • Điện thoại: 02033888056

Bưu điện văn hóa xã Đồn Đạc

 • Mã bưu điện: 206060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồn Đạc
 • Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ
 • Điện thoại: 02033888430

Bưu cục khai thác cấp 2 Ba Chẽ

 • Mã bưu điện: 205950
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Ba Chẽ
 • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ
 • Điện thoại: 02033888214

Bưu cục văn phòng BĐH Ba Chẽ

 • Mã bưu điện: 205949
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Ba Chẽ
 • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ
 • Điện thoại: