Bưu điện văn hóa xã Phú Hải

  • Mã bưu điện: 206650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Hải
  • Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Phú Hải, Huyện Hải Hà
  • Điện thoại: 02033879931