Bưu điện Cao Xanh

  • Mã bưu điện: 202098
  • Bưu cục: Bưu điện Cao Xanh
  • Địa chỉ: Sô´247, Đường Cao Xanh, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: 02033823098