Bưu điện Đông Triều

  • Mã bưu điện: 208600
  • Bưu cục: Bưu điện Đông Triều
  • Địa chỉ: Đường Trần Nhân Tông Khu 3, Thị Trấn Đông Triều, Huyện Đông Triều
  • Điện thoại: 02033870023