Bưu điện văn hóa xã Tràng Lương

  • Mã bưu điện: 208960
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tràng Lương
  • Địa chỉ: Thôn Linh Tràng, Xã Tràng Lương, Huyện Đông Triều
  • Điện thoại: 02033670546