Bưu điện văn hóa xã Hải Tiến

  • Mã bưu điện: 206981
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Tiến
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hải Tiến, Thành Phố Móng Cái
  • Điện thoại: 02033786956