Bưu điện văn hóa xã Quảng Đức

  • Mã bưu điện: 206551
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Đức
  • Địa chỉ: Bản Nà Lý 2, Xã Quảng Đức, Huyện Hải Hà
  • Điện thoại: 02033879673