Bưu điện văn hóa xã Quảng Thịnh

  • Mã bưu điện: 206570
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thịnh
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà
  • Điện thoại: 02033879592