Bưu điện văn hóa xã Đầm Hà

  • Mã bưu điện: 206400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đầm Hà
  • Địa chỉ: Thôn Trại Dinh, Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà
  • Điện thoại: 02033880370